Telefon:
+4540501706

Postadresse:
Bønderskovvej 8, Als,
DK-9560 Hadsund

Jydsk Jagtrideklub er en rideklub drevet 100% af frivillige kræfter.

Vores webside bruger cookies for at forbedre din oplevelse som besøgende. Et besøg på websiden betyder, at du accepterer brugen af disse i overensstemmelse med gældende regler og politikker for privatliv.

[mkdf_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_phone” size=”mkdf-icon-tiny” custom_size=”16″ type=”normal” icon_animation=”” title_padding=”12″ hover_icon_color=”#f1b847

[mkdf_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_clock_alt” size=”mkdf-icon-tiny” custom_size=”16″ type=”normal” icon_animation=”” title_padding=”12″ hover_icon_color=”#f1b847″

Generalforsamling 02.02.2018

Skanderborghus
Kim Schewing-Christensen byder velkommen – er glad for at så mange ønsker at deltage i årets Generalforsamling
Kim oplyser at Henriette Kristensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen, så derfor skal der også vælges 2 nye ind i bestyrelsen, når vi kommer til valget.
Bestyrelsen forslår Severin Lassen som ordstyrer – der klappes.
Severin takker for valget. Konstaterer at der er indkaldt rettidigt. Dagsorden læses op
Bestyrelsens beretning – fremlagt af Kim Schewing-Christensen
Beretning.
Jagtsæson 2017 har som sædvanligt budt på en række gode jagter og hyggelige stunder, 2017 må desværre også huskes for en masse regn og tungt jagtterræn, men en opgave vore jagtlæggere løste på bedste vis, således at alle jagter blev afviklet planmæssigt.
Jagterne startede med Vinterjagt i Kompedal med 20 ryttere og 33 personer til suppe efter jagten.
Træningsjagt på Kirstineholm som var pænt besøgt.
Derefter fulgte 10 tællende jagter.
Jagt nr 1 på Åkærgods ved John Sørensen.
Jagt nr 2 Torben Lindegaards mindejagt på Wiffertsholm ved Bettina Berthelsen.
Jagt nr 3 på Tjelegods ved Frederikke Stranges.
Jagt nr 4 på Vejlskovgård ved Hans Jacob Fenger.
Jagt nr 5 Jagt weekend i Kompedal plantage ved bestyrelsen.
Efteråret startede med Træningsjagt på Kirstineholm ved Jens Laursen, Jens havde lavet et stort stykke arbejde men desværre var vi kun 3 ryttere, noget som selvfølgelig giver stof til eftertanke, måske skal der fremover være tilmelding til træninger.
Jagt nr 6 på Søholt gods ved Finn Poulsen.
Jagt nr 7 på Møllerup gods ved Jens Laursen.
Jagt nr 8 på på Kærsgård ved Carl Person.
Jagt nr 9 i Thy nationalpark ved Suzanna Child.
Jagt nr 10 Hubertusjagt på Bidstrup gods ved Bestyrelsen.
Selve Hubertusjagten forløb planmæssigt i et fantastisk vejr, Hubertusvinder blev Malene Birk Mortensen faktisk efter omløb da der ikke var nogen der snuppede halen i første omgang, det mindes jeg ikke at have prøvet før.
Den efterfølgende Gallamiddag på Hotel Randers forløb faktisk ligeså fantastisk, med en masse aktivitet ikke mindst på danse gulvet, som Bandet sagde efterfølgende det er alligevel første gang de har spillet hvor hele selskabet var på gulvet på en gang. At Calle har sang talent ved de fleste, men nu har Gitte Stolze også meldt sig under sangfanerne.
2017 blev også året hvor vi er vendt tilbage til godser vi ikke har besøgt i en del år, jeg håber vi har efterladt os et indtryk som gør at det vil være muligt for os at komme tilbage til disse godser, allerede har i 2018 venter der et nyt gods nemlig Vrejlev Kloster hvilket bliver en første gang der har været afholdt jagt.
Jagterne på Søholt og Møllerup var en del af SPRs jagtkampagne, hvor vi bla lånte vores spring materiale ud til SPR, Jens Laursen trak et særligt stort læs i den forbindelse da han var en gennemgående person i hele forløbet.
Udover at vi havde ryttere med i SPRs kampagne var der også fuldt hus til Hubertusjagten i Dyrehaven, vi har også haft ryttere på Fyn samt til Tyske jagter.
I 2017 har vi også budt velkommen til nye ryttere, de er som følger:
Kim Mark – Louise Kjeldmark – Liv Bjerre – Ulrik Kjærsgård – Rebekka Frederiksen.
Jeg håber at vi og ikke mindst i selv får fornøjelse af jeres medlemskab i rigtig mange år, velkommen til jer.
Inden jeg runder af vil jeg gerne rette en tak til alle dem som har bidraget med hjælp i 2017.Jagtlæggere-officials-sponsorer-ægtefæller-bestyrelsen-lodsejere, revisorerne.En særlig tak til Nis Valdemar Hansen for hans flotte pengegave på 10000 kr.
Tilbage står blot at sige jeg håber vi får en rigtig god 2018 sæson.
Kommentarer:
Anker Nielsen: Hubertusjagt: Ønsker et bedre sted at holde pause.
Regnskabet fremlægges af Kim
Kommentarer:
Hans Jakob Fenger: Syntes det er en god linje bestyrelsen lægger
Calle Persson: Gør opmærksom på at ved evt. konkurs er det hele ikke vores formue, som kan gøre op til den værdi den står til.
Indskud og kontingent
Bestyrelsen foreslår ingen ændring
Bestyrelsen påtænker dog at lade 1-stk. Jagt checks stig til 150 kr. Dette for at få flere til at købe 10 stk. af gangen, og for at det er fair at gæster betaler lidt mere.
Calle Persson: Syntes det er en dårlig ide – fordi en ung gæst måske ikke har så mange penge og med den økonomi vi har, så kan vi godt klare det.
John Sørensen: Spørger om det også medlemmer som skal betale 150. Svaret er Ja
Jette Lægaard: syntes ikke det er noget problem, hun har selv stået ved kassen flere gange og har ikke haft problemer.
Finn Märsher: Gør opmærksom på at det ikke er en generalforsamlings beslutning.
Jacob H. Jensen: Det er på dagsorden så derfor kan det stemmes om det.
Kim foreslår håndsoprækning så bestyrelsen ved hvad medlemmerne mener.
Britt Menne: Forespørger på mobilpay. Kim oplyser at bestyrelsen arbejder på en løsning.
Kirsten Nørgaard: Gæster er jo altid inviteret, så de kan sælge af deres eget bundt på 10 stk.
Calle Persson: Kan godt se at det er nemmere at sælge 10 og kan godt forstå det.
Jette Lægaard: Syntes ikke det skal gå ud over gæster
Håndsoprækning. Få imod og stor opbakning til stigning
Valg til bestyrelsen
Kim Schewing og Jørgen O. Larsen er villig til genvalg. Der skal vælges 2 yderligere da Henriette Kristensen og Frederikke Stranges ikke ønsker at fortsætte.
Jacob H. Jensen: Spørger om der ikke skal en suppleant ind? Og gør opmærksom på at den som bliver valgt for Henriette bliver valgt på 1 år. Ordstyrer gør opmærksom på at foreningen ikke har suppleanter.
Kim oplyser at bestyrelsen foreslår:
Betina Bertelsen, som desværre ikke er her, da hun skal giftes i morgen
Severin Lassen
Er der andre forslag?:
Britt Menne: Foreslår Susanne Lystlund. Susanne oplyser at hun pt. ikke rider pga. uheld og graviditet. Hun vil gerne i bestyrelsen da hun ikke er ridende men ønsker at arbejde for klubben på denne måde.
Da der er 5 kandidater til 4 plader, skal der stemmes.
Ikke ridende medlemmer kan stemme. Der skal skrives 4 navne på stemmesedlen
Revisorer tæller stemmerne op og resultat blev:
Kim Schewing-Christensen: 34
Severin Lassen: 33
Jørgen O Larsen: 32
Bettina Berthelsen: 32
Susanne Lystlund: 6
De 4 øverste er derved valgt ind i bestyrelsen.
Valg af revisor. De genvælges med klapsalver
Indkomne forslag:
Mogens Jessen: Ønsker tidsfrist til forslag til generalforsamling ændret fra 31/12 til 8 dage før generalforsamling.
Kim oplyser at bestyrelsen umiddelbart er imod. Ikke fordi de er bange for at modtage forslag, men fordi bestyrelsesmødet holdes lige efter nytår. Og tidsfrist for indkaldelse er 14 dage, så det kan ikke komme med i indkaldelse. Men vil foreslå at der midt i december sendes nyhedsbrev ud med reminder.
Mogens – er ikke tilfreds. Alle andre kan holde 8 dage før. Bestyrelsen kan holde et møde et kvarter før generalforsamlingen og se hvilke forslag der er kommet
Jette Lægaard: Har ikke set forslaget skrevet i indkaldelsen.
Hans Jacob Fenger: Der skal være respekt for at bestyrelsen skal ha tid til at drøfte hvad evt. forslag kan ha af indvirkning på klubben og for bestyrelsen.
Mogens Jessen: Der står ikke noget om at forslag skal offentliggøres. Der er ingen garanti for at reminder kommer ud i december.
Calle Persson: Måske et kompromis på 14 dage før?
Anker Nielsen: Det er helt normalt at der kommer indkomne forslag med i indkaldelser
Steen Buhl: Der kan komme nogle forslag som ikke kan nås at finde løsning på – vi skal tænke på at bestyrelsen er frivillig arbejdskraft og ha respekt for deres arbejde.
Jacob H Jensen: Der kan indføres i vedtægterne at der skal sendes reminder ud i december
Iflg. vedtægterne kan der besluttes på generalforsamling.
Mogens ønsker afstemning og er tilfreds med håndsoprækning.
Forslag blev ikke vedtaget.
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at sende nyhedsbrev ud med reminder.
Ordensbånd
Årets Jagt: En fantastisk jagt, som indeholdt alle ønskelige elementer, hvilket afspejlede at mellemmerne har givet jagten 9,0 i gennemsnit. Så det er ingen tvivl. Årets Jagt blev Calle Persson med jagten i Tornby ved Hirtshals.
Calle takker ydmygt og røber at han har håbet på det i mange år, men er altid blevet overhalet af Erik Juul Jensen. Calle syntes det er en rigtig god tradition. Det er trods alt godt at ha noget at stræbe efter – som jagtlægger.
Årets jagtrytter: Kommer fra det Nordjyske, er en rigtig flittig pige som altid er i strålede humør og smil i hele hovedet. Gitte Stolze!
Susan Hofman fik overrakt glas som erstatning for flasken, som hun beklagede ikke havde været med på mange jagter i 2017, så hun sender en flaske rundt
Nis Valdemars ….Altd villig til at bygge og altid spændende og fascinerende jagter. En rytter som altid er i godt humør, men måske ikke altid kommer til tiden. Men det hjælper dog lidt. Hans Jacob Fenger får årets flidspræmie.
Hans Jacob takker og vil forsøge at blive bedre til at komme til tiden
Rytterhurra til de 3 vindere
Ordensbånd for fuldførte jagter uddeles til de fremmødte.
Eventuelt
Herluf Rahr: Vedr. Hubertusjagt og fest. Kunne man tænke sig at festen blev holdt en uge efter – for at man kan vinde uden at være tilmeldt festen.
Marie Louise Christensen: Klager over at der ikke komme referat af jagterne.
Keld Sørensen: Har ikke ønsket at modtage materiale på mail, men har de sidste 2 år ikke modtaget noget med posen. – Kim beklager på bestyrelsens vegne og sørger for at der omgående bliver rettet op på dette.
Marie Syndergaard: Hubertusfesten findes for at hædre vinderen. Det er tidligere sket at det ikke var et krav. Der var på et tidspunkt en kæmpe fest, men vinderen kom ikke. Så der skal tænkes længe og grundigt for at tænke på den løsning
Jan Strange: Syntes det er en fest i en helhed. Men der skal gøres endnu mere for at få flere med til festen. En del mennesker har lagt et kæmpe arbejde i den jagt og fest.
Kim – giver Marie Louise ret I de manglende referater. Det vil være en katastrofe hvis de bliver sløjfet. Der bliver også rykker efter referater, men ofte uden resultat. En gang var det en ære at blive bedt om at skrive referat – nu er der flere som ikke gider!
Kim: Ide med festen på en anden dag. Frygten er at der kommer endnu mindre med til festen.
Mogens Jessen: Vil godt vide hvorfor Hubertusjagten starter en halv time tidligere end øvrige Jagter. Tænker der var tøet mere op, hvis vi ventede en time eller halvanden.
Marie Syndergaard fortalte, at engang var jagten kl. 13. Derefter gik de direkte til fest efter hesten var afleveret i stalden.
Jette Legaard: Troede tidligt jagtstart var for at der er tid til at komme i baren og hygge, møgbeskidt og i højt humør (sagt med glimt i øjet) Men syntes den time i baren også er en af dagens højdepunkter.
Kim: Mener en af grundene til tidligt jagtstart er for at nogle kan køre hesten hjem og nå tilbage til festen.
Gitte Eberhardt. Referat – syntes der mangler respekt. Der mangler også respekt fra dem som ridder i feltet. Gæste skal være bagved. Og erfarne ryttere forrest. Det skal ikke være master som skal håndhæve reglen, men os gamle jagtrytter, der lærer de nye ryttere om de uskrevne regler.
Severin Lassen: Syntes der skal være lidt snak efter jagten, så jagter bliver evalueret under frokosten.
Kim: Nu er det sådan at vi i dag siger farvel til vores sekretær Frederikke Stranges – Tak for hendes arbejde i bestyrelsen og overrækker en lille erkendelighed
Håber Frederikke snart er klar med ny hest
Kim fortsætter:
”Endnu en ting – men en stor ting!
Det er en fornøjelse at kunne præsentere jer for klubbens næste æresmedlem. Det at blive æresmedlem i en klub er en stor ære og ikke noget alle kommer til at opleve.
Kirsten Nørgård – er du rar at komme op til mig….
Kirsten er måske ikke kendt at mange nye medlemmer, men hun har været meget aktiv i Jydsk Jagtrideklub. Mange årigt medlem af bestyrelsen. Kan. Bla. næves at du og Christian har om nogen – lavet jagter i det Nordjydske. Og da Ole Rune – vores fantastiske jagthornsspiller lagde hesten på hylden, ja da lærte du på rekordtid at spille jagthorn, da vi selvfølgelig ikke kunne undvære et jagthorn i feltet.
Alle disse fortræffeligheder gør, at vi i bestyrelsen mener du skal være æresmedlem.
TILLYKKE KIRSTEN”
Der overrækkes blomster og diplom – efterfulgt af rytterhurra.
En glad Kirsten takker for den stor ære. At spille Jagthorn efter Ole Rune var ikke nemt – det lød heller ikke godt, så Kirsten valgte at gå på kursus – det blev bedre.
Tak er meget beæret.
Kim takker Severin for hvervet som ordstyrer.
Referat
Anne Thygesen