Telefon:
+4540501706

Postadresse:
Bønderskovvej 8, Als,
DK-9560 Hadsund

Jydsk Jagtrideklub er en rideklub drevet 100% af frivillige kræfter.

Vores webside bruger cookies for at forbedre din oplevelse som besøgende. Et besøg på websiden betyder, at du accepterer brugen af disse i overensstemmelse med gældende regler og politikker for privatliv.

[mkdf_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_phone” size=”mkdf-icon-tiny” custom_size=”16″ type=”normal” icon_animation=”” title_padding=”12″ hover_icon_color=”#f1b847

[mkdf_icon icon_pack=”font_elegant” fe_icon=”icon_clock_alt” size=”mkdf-icon-tiny” custom_size=”16″ type=”normal” icon_animation=”” title_padding=”12″ hover_icon_color=”#f1b847″

Funktionsbeskrivelser for bestyrelsesen

Der varetager arbejdsopgaver i klubbens navn

Formand:

Arbejdsbeskrivelse for formanden i JJR:

 • Være klubbens ansigt udadtil.
 • Være Vært ved Hubertusfesten.
 • Mødeleder ved Bestyrelsesmøder.
 • Være kontaktperson for de øvrige jagtride klubber.
 • Tovholder for Hubertusfesten/jagten.
 • Finde opstaldning til Hubertusjagten.
 • Tovholder for årlig jagt weekend.
 • Udfærdige To do lister i forbindelse med arrangementer.
 • Indkøbe glas-æresdækken og jagtnåle.
 • Diverse ad hoc opgaver.
 • Bestyrelses repræsentant på jagter.

Næstformand:

Arbejdsbeskrivelse for næstformanden i JJR:

Være klubbens ansigt udadtil.

 • Sparring til formanden.
 • Varetage formandens opgaver i dennes fravær.
 • Ansvarlig for indkøb af drikkevarer.
 • Diverse ad hoc opgaver.
 • Bestyrelses repræsentant på jagter.

Kasserer:

Regnskab

 • Bogføre indtægter og udgifter, samt lave regnskabet
 • Betale regninger Klargøre og sende regnskab med balance, finanskontoudtog og alle afstemninger til de valgte revisorer.
 • Stå til rådighed for spørgsmål og sørge for at materiale kommer retur Fremlægge regnskab på generalforsamling, samt besvarer medlemmers spørgsmål herom

Medlemmer

 • Udskrive girokort til betaling af kontingent, som sendes til sekretær.
 • Sekretær udsender sammen med indkaldelse til generalforsamling
 • Føre medlemsliste (indmeldelser/udmeldelser) og ajourføre disse Kontrollere indbetaling af kontingent, samt skrive rykkere til dårlige betalere.
 • Standardbrev forefindes (se afsnit xx)

Optage nye medlemmer

 • Nye medlemmer sendes følgende:
 • Gul krave i uldstof og emblem.
 • Girokort på indskud og kontingent for 1 år – uanset hvornår på året de optages.
  Dette udgør pt. 500 kr. (indskud: 250, kontingent 250).
 • Love og vedtægter.
 • Dus med naturen, Jagtridningens gyldne regler, Ud i naturen , Jagtlægning og Vedtægter.
 • Alle i seneste opdaterede udgave (pr. d.d. 2006).
 • Velkomstbrev – standard velkomst brev forefindes. (se afsnit xx)

Jagter

 • Sælge jagtchecks på alle jagter.
 • Kontrollerer at feltets størrelse stemmer med antal solgte jagtcheck.
 • Have mappen med jagtcheck klar til master når jagten er slut og få den tilbage igen.
 • Medbringe øvrige varer og sælge disse
 • Optælle kasse og afstemning af solgte jagtcheck og andre varer
 • Føre jagtstatistikker efter hver jagt og afslutningsvis opgørelse over nåle for året.
 • Medvirke som bestyrelses repræsentant på jagter

Indkøb

 • Indkøb og lager Indkøb af glas, nåle, mærkater, kasketter, emblemer, stof til gul krave som forefindes i kassen med øvrige kasserer remedier) underlag og opbevare dette.
 • Kontaktperson til Freka Shop.
 • Indkøb af stof til gul krave, som klippes efter skabelon.
 • Lageroptælling til status

Bestyrelsesmøder

 • Til hvert bestyrelsesmøde medbringes opgørelse over aktuel saldo på kontoen ajourført jagtstatistik ajourført medlemsliste
 • Jagtprogram
 • Adresselabel til sekretær til hver udsendelse

Hubertusjagt:

 • Indbydelse og tilmeldingsliste i samarbejde med sekretæren.
 • Finde opstaldnings muligheder
 • Modtage og registrer tilmeldinger og indbetalinger.
 • Opgørelse over disse.
 • Udfærdige liste over de ryttere de er kvalificeret til at ride med i Rævehalejagten.
 • Give besked til opstaldningsplads og øvrige som skal bruge antal tilmeldte.
 • Liste med navne med ryttere, som kan være med i rævehalejagten.
 • Bestille æresdækken hvis det ikke er på lager
 • Bestilling og afhentning af sandwich til pausen
 • Planlægge rute og bygning heraf
 • Ad hoc opgaver
 • B-Repræsentant på jagter

Sekretær:

Bestyrelsesmøder

 • Skrive og udsende referat af hvert møde
 • Sende indkaldelse til næste bestyrelsesmøde.

Jagter

 • Medvirke som bestyrelses repræsentant på jagter.

Udsendelser

 • Redigere og udforme program efter aktuelle oplysninger.
 • Evt. ændringer.
 • Trykning, foldning og hæftning i tæt samarbejde med
  Alm. Brand – Laury abrlkt@almbrand.dk
 • Sende program efter medlemslisten (Fra kasseren)
 • Primo Januar: Girokort (laves af kasseren)
 • Indkaldelse til Generalforsamling.

 Marts

 •   Program for forårsjagterne
 •   Referat af efterårsjagterne for året før
 •   Referat af generalforsamlingen
 •   Nyt fra Bestyrelsen
 •   Statistik for Vandrepræmier
 •   Statistik over redne jagter/nåle for året før (laves af kassereren)
 •   Statistik over afholdte jagtsteder
 •   Statistik over bestyrelser
 •   Medlemsliste (laves af kassereren)

Primo August 

 • Program for efterårsjagterne
 • Referat af forårsjagter
 • Nyt fra bestyrelsen
 • Appetitvækker til Hubertusjagt

Primo Oktober

 • Indbydelse til Hubertusjagt og fest
 • Tilmelding til Hubertusjagt og fest

Hubertusjagt:

 • Lave indbydelse og tilmeldingsliste i samarbejde med kassereren. Sende dette.

Foldere

 • Ajourføre klubbens velkomstfoldere:
 • Vedtægter.
 • Dus med naturen,
 • Jagtridningens gyldne regler
 • Ud i naturen – Jagtlægning.

Julekort

 • Udsende julekort – midt i december – til udvalgte lodsejere
  • Wiffertsholm (Flemming Lindegaard)
  • Bistrup (Gert Honnes de Lichtenberg)
  • Kompedal ??

 

Web master:

 • Ajourføre hjemmeside løbende.
 • Kontakt jagtlæggere og indhente oplysninger om kontakttelefon, mail, jagtsted m.m.
 • Lave programmet på hjemmesiden med alle oplysninger ajourført.
 • Lægge annoncer ind på hjemmesiden.
 • Bestille plaketter til Hubertusjagt.
 • Tilrette hjemmesiden hvis der kommer ændringer til jagter
 • Indsætte referater og billeder efter jagterne.
 • Indlægge bestyrelsesrelateret stof på hjemmesiden.

 

Materielforvalter:

Jobbeskrivelse for Materialeforvalter:

 • Skal have styr på at jagtlæggerne har de fornødne materialer.
 • Skal bestille transport af bomvogn og have styr på, hvem der transporterer traileren med trekanterne.
 • Skal have overblik over, hvor materialet befinder sig.
 • Skal have styr på om der mangler materialer
 • Der ud over kommer diverse andre planlægnings opgaver,
  som varetages i samarbejde med de øvrige bestyrelses medlemmer.